Nieuws |de Familie Ankersmit|Geschiedenis |Afbeeldingen |Contact

Hendrik Jan Ankersmit

Hendrik Jan Ankersmit (II) , geboren te Deventer op 7 maart 1806 ging in 1833 in de manufacturen handel van zijn vader (Hendrik Jan (I) ( 1775-1850)) in Deventer werken, nadat hij was afgezwaaid als luitenant kwartier maker, in welke rang hij had deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht.

Hij vormde het bedrijf, dat vooral gebaseerd was op uitbesteed handweefwerk aan boeren in de omgeving,om tot een modern industrieel textielbdrijf waar machinaal werd geproduceerd. Deze omschakeling vond plaats in de periode 1860 tot 1965.

Hij was gemeenteraadslid van Deventer van 1851 tot 1873.

Hij was bevriend met de liberale staatsman Thorbecke, met wie hij correspondeerde.

Hij trouwde in 1833 met Gerharda Johanna Helena van Rhee (1805-1876).

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren waaronder Hendrik Jan (III) in 1834

Hendrik Jan Ankersmit (III)

Hendrik Jan Ankersmit (III) , geboren te Deventer op 6 november 1834, ging kort na 1860 met zijn twee broers in de zaak van zijn vader en was betrokken bij de opbouw van de nieuwe fabriek.

Hij was gemeenteraadslid van Deventer van 1873 tot 1901.

Hij trouwde in 1865 met Anna , Maria Elizabeth Werle (1842-1902).

Uit dit huwelijk werden dertien kinderen geboren waaronder Hendrik Jan (IV) (1866-1923) en Gerharda Johanna Helena (1869-1944).

Hendrik Jan (IV) voegde na een studie en promotie in de chemie in Zwitserland een succesvolle textieldrukkerij toe aan het bestaande textielbedrijf. De drukkerij specialiserde zich onder zijn leiding in de fabricage van imitatiebatiks voor West Afrika.

Gerharda Johanna Helena ( 1869-1944) speelde een belanrijke rol in de socialistische vrouwenbeweging. Zij werd na 1917 communiste en bezocht in de dertiger jaren de Soviet Unie,waar zij door Lenin en Stalin in audientie werd ontvangen

Hendrik Jan Ankersmit (IV)

Source : Foto J.H. Rutgers Deventer 1920

Hendrik Jan (IV) voegde na een studie en promotie in de chemie in Zwitserland een succesvolle textieldrukkerij toe aan het bestaande textielbedrijf. De drukkerij specialiserde zich onder zijn leiding in de fabricage van imitatiebatiks voor West Afrika. Deze imitatie batiks zijn nog steeds een zeer geslaagd Nederlands export product in West Afrika,.al worden ze na de sluiting van Ankersmitís textiefabrieken niet meer in Deventer geproduceerd maar door Vlisco in Helmond.

Hij trouwde in 1892 met Sophia ,Aleida Bessem (1869-1937).

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren waaronder Hendrik Jan (V) (1895-1982)

Hendrik Jan Ankersmit (V)

Hendrik Jan (V) studeerde scheikunde in de VS en werd daarna in de directie van Ankersmitís Textielfabrieken opgenomen. Tevens was hijpresident commissaris vande Sallandsche Bank, lid Raad van Beroep van de directe belastingen. Door zijn belanrijke positie in het verzet werd hij in 1945 loco burgemeester van Deventer. Hij was lid van de Tweede Kamer voor de VVD ( 1952-1955) en dijkgraaf van het Waterschap Salland ( 1954-1966)